PROJE ADI: AFET EĞİTİMİ İLE BİLİNÇLENELİM, KORUNALIM, YAŞAYALIM!

PROJE ADI: AFET EĞİTİMİ İLE BİLİNÇLENELİM, KORUNALIM, YAŞAYALIM!
11 Eylül 2023 - 16:10
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından derneklerce hazırlanan projelere yardım kapsamında desteklenen " AFET EĞİTİMİ İLE BİLİNÇLENELİM, KORUNALIM, YAŞAYALIM" başlıklı proje; Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Valiliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Buca Genç Rumeli Kanatlar ve Civar Köyleri Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” işbirliğiyle 01 Temmuz 2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 11 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 13.00’de Buca Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda bir açılış ve genel bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya Bürokrat, Akademisyen, Öğretmenler, Öğrenci velileri, Sivil Toplum Örgütleri yönetici ve üyeleri ile Ortaöğretim ve üniversite öğrencileri katılım sağlayacaklardır. Toplantıda Depremle ilgili slaytlar, videolar, stantlar açılacaktır. Ayrıca Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ali Günay BALIM, Buca Genç Rumeli Kanatlar Derneği Başkanı Necati PEHLİVAN, İzmir Valiliğinden İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hatice Suna BİNA, İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay ESEN, AFAD İl Müdürü Kartal MUHCI, AFAD İl Projeler Şube Müdürü Musa Sinan METİN ve Dokuz Eylül Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı ve Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Esra Bukova GÜZEL konuşmalar yapacaklardır.
PROJE ÖZETİ

İZMİR'deki Ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan “Afet Eğitimi ile Bilinçlenelim, Korunalım, Yaşayalım!” Projesi kapsamında Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL, çocukların afet öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenler, psiko-sosyal destek çalışmaları, ilk yardım becerileri gibi pek çok konuda öğrencilerin bilinçlendirilmesini amaçlamakta olduğunu belirtmektedir. 11 Eylül'den itibaren eğitimlerimiz başlamakta olup gönüllülerden oluşan öğrencilere yüz yüze eğitimler verilecektir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Buca Genç Rumeli Kanatlar Derneği'nin birlikte hazırladığı “Afet Eğitimi ile Bilinçlenelim, Korunalım, Yaşayalım!” Projesi ile İzmir'deki Ortaokul öğrencilerine afet bilinci açısından duyarlılık kazandırılması hedeflenmektedir. 11 Eylül'den itibaren saha ve atölye çalışmalarının başlatılacağı, bütçesi onaylanan projenin anlaşma protokolünü İzmir Valiliği ile imzalanmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Buca Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL, proje kapsamında, ortaokul öğrencilerine afet eğitimlerinin verilmesinin amaçlandığını söyleyerek afet bilinciyle ilgili bilgi ve farkındalık kazandırılmasının sağlanacağını ifade etti. Projenin hedef kitlesinin 2023-2024 eğitim-öğretim yılında İzmir ili ve çevresinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinden oluştuğunu anlatan Prof. Dr. BUKOVA GÜZEL, projeye katılan ortaokul öğrencilerinin afet bilinci ve deprem risk algılarının tespit edileceğini kaydetti. Alanlarında uzman ve afet sahalarında görev yapmış olan bireyler ile işbirliği sağlanacağını söyleyen Bukova Güzel, "Etkinlik toplam 5 gün, yüz yüze olacak şekilde, günde 6 saat toplam 30 saat sürecektir. Süreç içerisinde afetler hakkında bilgilerin verilmesinin yanında afet öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenler, psiko-sosyal destek çalışmaları, ilk yardım becerilerinin kazandırılması gibi birçok konuda öğrencilerin bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek adına alanlarında uzman ve afet sahalarında görev yapmış olan bireylerin öğrenciler ile buluşturulması planlanmaktadır. Proje sonunda web sitesine ek olarak bireyler için afet bilincine yönelik etkinlik planları, poster ve broşürler e-kitap halinde toplanarak tüm paydaşlara açık erişim ile ulaşabilme imkanı sağlanacaktır" dedi.

'ÇOCUKTAKİ HAZIRLIKSIZ OLMA DUYGUSU KORKUYU ARTTIRIYOR'


Afetlerin insanlar üzerindeki etkileri göz önüne alındığında afetler yaşanmadan önce çeşitli önlemlerin alınması gerektiği ortadadır. Geniş kitlelere ulaşabilmek adına okullarda afet bilincinin kazandırılmasına yönelik eğitimlerin planlanması gerekmektedir. Özellikle ülkemizde afet bilincinin kazandırılmasına önem verilmektedir. "Afet Eğitimi Teması" İçişleri Bakanlığı öncülüğünde öncelikli konular arasında yer alarak AFAD liderliğinde 2021 “Afet Eğitim Yılı”, 2023 ise “Afet Tatbikat Yılı” ilan edilmiştir.

Farklı araştırmacılar tarafından elde edilen sonuçlara göre; Prof. Dr. Ali Günay BALIM, ortaokul öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun deprem anında ailece evde yapılması gerekenler konusunda bir deprem planı yapmadığını vurguladı. Prof. Dr. BALIM şöyle devam etti:

"Çocuklar, doğal bir felaket olan deprem ile yaşamının herhangi bir döneminde karşılaşabilir. Çocuklar deprem sırasında ve sonrasındaki fiziksel ve psikolojik travmaya maruz kalma açısından en büyük risk grubunu oluşturmaktadırlar ve depremler çocuğun tüm yaşamını ciddi boyutlarda etkilemektedir. Çocukların çoğu depremin neden kaynaklandığını, deprem sırasında neler yapmaları gerektiğini bilmemekte ve çocuktaki hazırlıksız olma duygusu onların korkularını daha da artırmaktadır. Olmakta olan olay üzerindeki kontrolü kaybetme korkusu, genellikle kendilerini daha büyük tehlikelere attıklarının pek farkında olmadan çocukların etkisiz ve rastgele davranışlar yapmalarına sebebiyet vermektedir. Doğal afetler, özellikle de depremin meydana gelmesi ve yarattığı sorunların kalıcı çözümündeki yaklaşımlarda eğitim etkinliklerinin önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Deprem konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmek, bu problemlerin çözümü için en etkili yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyleri deprem ve korunma yolları konusunda bilgilendirme ve onlara olumlu tutumlar kazandırarak davranış değişikliği oluşturma zorunluluğu vardır. Bu bağlamda, depremin vermiş olduğu zararları önlemede, verilecek eğitimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır."

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum